Bị đơn tấn công kiểm sát viên ngay sau khi HĐXX vừa tuyên án.

Bị đơn tấn công kiểm sát viên ngay sau khi HĐXX vừa tuyên án. (đọc thêm)