Bị cáo Phong ôm người thân lần cuối trước khi thi hành án tử hình.

Bị cáo Phong ôm người thân lần cuối trước khi thi hành án tử hình. (đọc thêm)