Bệnh nhân ngoại quốc và những thử thách đặc biệt với lực lượng tuyến đầu

Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài gây ra không ít khó khăn cho các y, bác sĩ vì sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Vậy họ đã vượt qua rào cản này như thế nào? (đọc thêm)