video cùng chuyên mục

Bên trong hàng trăm đường hầm khổng lồ được "quái vật cổ đại" tạo ra

Khắp khu vực miền bắc của Nam Mỹ có hàng trăm đường hầm khổng lồ. Nhưng chúng không phải là công trình do con người tạo ra hay được hình thành bởi quá trình địa chất của trái đất.