Bên trong hầm chỉ huy bí mật T1 trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không"

Với vai trò là Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu, hầm chỉ huy tác chiến T1 như chứng nhân lịch sử trong 12 ngày đêm đánh trả B52 của quân dân Thủ đô.
Mới nhất