Bầy chó hoang chặn đường để bắt linh dương và cái kết

Bầy chó hoang khôn ngoan, chặn đường để bắt những con linh dương chạy ngang qua. Tuy nhiên, tốc độ của những con linh dương đã khiến cho nỗ lực săn mồi của bầy chó hoang thất bại.