Bắt xe tải chở hơn 16 tấn hàng nước ngoài cấm nhập khẩu

Bắt xe tải chở hơn 16 tấn hàng nước ngoài cấm nhập khẩu (đọc thêm)