Bắt vụ hơn 3 tấn sứa ngâm hóa chất.

Bắt vụ hơn 3 tấn sứa ngâm hóa chất. (đọc thêm)