video cùng chuyên mục

Bất ngờ trang trại rau xanh tốt dưới đáy biển

Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời và nước biển khử muối, trang trại này đã trồng rau thành công dưới đáy biển, mở ra hy vọng đảm bảo an ninh lương thực ở nhiều nơi.