Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy

Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy (đọc thêm)