Bắt đối tượng vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam (đọc thêm)