Bất chấp chính quyền lập biên bản, Công ty Tân Hưng Thịnh vẫn ngang nhiên khai thác tài nguyên khoáng sản. (Clip ghi lại hiện trường khai thác chiều ngày 26/4).

Bất chấp chính quyền lập biên bản, Công ty Tân Hưng Thịnh vẫn ngang nhiên khai thác tài nguyên khoáng sản. (Clip ghi lại hiện trường khai thác chiều ngày 26/4). (đọc thêm)