Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy vào Việt Nam (đọc thêm)