Bảo vệ Thổ Châu trước Covid-19

Bộ đội Biên phòng Thổ Châu tuần tra kiểm soát ngăn ngừa nhập cảnh trái phép.
Mới nhất