Bảo tàng 2.300 tỷ đồng ở Hà Nội vắng tanh

Bảo tàng Hà Nội nằm ngay trên khu đất vàng của Thu đô, kinh phí đầu tư lên tới 2300 tỷ đồng nhưng sau 8 năm hoạt động, công trình vẫn thường xuyên trong tình trạng vắng tanh.
Mới nhất