Bão số 6 diễn biến phức tạp vì phụ thuộc vào siêu bão Hạ Long

Cường độ và hướng di chuyển của bão số 6 (Nakri) ở Biển Đông sẽ phụ thuộc vào cơn siêu bão Hạ Long đang hoạt động ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. (đọc thêm)