Bão số 12 làm tan nát gần 1.500 ha cao su của người dân tỉnh Phú Yên

video kèm bài (đọc thêm)