Về trang chủ

Bão số 12 làm tan nát gần 1.500 ha cao su của người dân tỉnh Phú Yên

video kèm bài
Dân trí
Đang xem
Bão số 12 làm tan nát gần 1.500 ha cao su của người dân tỉnh Phú Yên
01:00

Bão số 12 làm tan nát gần 1.500 ha cao su của người dân tỉnh Phú Yên

Mới nhất