Bảo Ngọc ca trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga" làm người nghe... nổi da gà

Bảo Ngọc tâm sự, khi diễn những đoạn trích nổi tiếng đã khắc ghi dấu ấn của những nghệ sĩ cải lương tài ba như "Thái hậu Dương Vân Nga", lúc đầu cũng rất áp lực. (đọc thêm)