Báo đốm hợp sức hạ gục linh dương đầu bò

Linh dương đầu bò không dễ bị khuất phục và suýt trốn thoát dù phải chống đỡ 2 con báo đốm
Mới nhất