Băng giá xuất hiện trên đỉnh Chùa Đồng, Yên Tử

Nhiệt độ xuống thấp khiến băng giá xuất hiện trên đỉnh Chùa Đồng
Mới nhất