video cùng chuyên mục

Bạn trai có sai khi yêu cầu người yêu còn trinh hay không?

Không, bạn không sai. Nhưng bạn cũng chẳng đúng, vì nó giống như một cái "gu". Và đã là gu thì bạn có mong muốn người yêu mình biết bay cũng chẳng có gì sai cả.