Bản thiết kế trung tâm thương mại với khu rừng xanh mát

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc có một trung tâm mua sắm bảy tầng vô cùng ấn tượng và khác lạ khi có cả khu rừng xanh tươi nằm giữa đại sảnh.
Mới nhất