"Bán tháo" quất đào chiều cuối năm

Quất, mai, đào... được "bán tháo" ngày cuối năm theo kiểu đồng giá nhưng vẫn vắng người mua.
Mới nhất