Bán nhà, gán ô tô để lấy cây sanh cổ chưa có dáng thế

Nhìn thấy đã mê mẩn, anh Hưng (Quảng Ninh) đã gán chiếc ô tô mình đang đi và bán nhà để đủ tiền lấy một tác phẩm sanh sum sê.
Mới nhất