Bàn giao nhà nổi cho hộ nghèo vùng "rốn lũ"

Từ nguồn kinh phí gần 1,5 tỷ đồng được trích từ quỹ “vì người nghèo”, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã xây dựng được 64 nhà bè vượt lũ để trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. (đọc thêm)