Bạn đọc Báo Dân trí trao thêm hơn 70 triệu cho bé Trần Văn Duy bị chứng u máu hành hạ.

Bạn đọc Báo Dân trí trao thêm hơn 70 triệu cho bé Trần Văn Duy bị chứng u máu hành hạ. (đọc thêm)