Bạn có chắc là mình biết một chiếc móng ngựa được đóng như thế nào?

Hãy cùng mục sở thị cách mà người ta thay thế móng sắt cho ngựa ở thời hiện đại, để hiểu hơn về quá trình “ai cũng nghe qua nhưng ít người biết” này! (đọc thêm)