Bài tập phục hồi phổi cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Bác sĩ Calvin Q Trịnh Quang Anh vừa giới thiệu bài tập Bài tập phục hồi phổi cho bệnh nhân Covid-19 gồm nhiều bài tập tay không hoặc với vài vật dụng đơn giản như tạ, bóng, khăn...
Mới nhất