Về trang chủ

Bài nhảy ngoạn mục nhận ngay nút vàng đặc cách

Tiết mục cuối cùng trong đêm sơ loại đầu tiên là của nhóm nhảy Zurcaroh. Nhóm bao gồm các thành viên rất đa dạng về lứa tuổi, bao gồm cả trẻ nhỏ. Không thành viên nào trong nhóm là vũ công chuyên nghiệp.
Dân trí
Đang xem
Bài nhảy ngoạn mục nhận ngay nút vàng đặc cách
04:33

Bài nhảy ngoạn mục nhận ngay nút vàng đặc cách

Mới nhất