Bài học lớn từ tình huống giao thông như trong phim

Hai người đi xe máy sang đường thiếu quan sát gặp ngay xe ba gác phóng nhanh đã tạo nên tình huống giao thông khó tin.
Mới nhất