Bài học cho tài xế lanh chanh cướp đường

Đang xếp hàng chờ rẽ trái, thấy làn giữa vắng, tài xế xe Honda Civic đã chuyển làn để vượt lên, và khi thấy có chỗ trống giữa hai xe ở làn bên trái, tài xế này lại muốn nhập làn trở lại, nhưng gặp phải tài xế xe bán tải kiên quyết không nhường...
Mới nhất