Bài học cho người đỗ xe chiếm hai ô

Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là clip dàn dựng. Tuy nhiên, dù là như vậy thì cũng nên xem đây như một lời nhắc nhở chúng ta mỗi khi đỗ xe.
Mới nhất