Bạch tuộc mất xúc tu trong trận chiến dữ dội với cá chình ở Australia

Một thợ lặn người Úc đã ghi lại được cảnh cá chình tấn công dữ dội con bạch tuộc đang bình yên phơi mình dưới đáy đại dương.
Mới nhất