Bác sĩ đã nói gì với bố bệnh nhi trước khi bị hành hung?

PGS.TS Trần Trung Dũng, đại diện bệnh viện Xanh Pôn đã chia sẻ nội dung bác sĩ Vũ Hồng Chiến trao đổi với bố bệnh nhi vào cấp cứu đêm 13/4. (đọc thêm)