Baby Shark Dance | Sing and Dance! | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

Baby Shark Dance - một trong những video có nhiều lượt dislike nhất trên YouTube (đọc thêm)