Baby Kopo và con trai tham gia thử thách "Đọ xương khỏe tuổi 30" .

Chỉ bằng những bài tập đơn giản, hot tiktoker Baby Kopo có thể cùng con trai kiểm tra độ dẻo dai của cơ thể và tạo không khí gắn kết trong gia đình.
Mới nhất