Bà ngoại rơi nước mắt khi đứa cháu côi cút không tiền nhập học

Bà Dung kể về hoàn cảnh nghèo khó không tiền lo cho cháu đi học.