Bà Bình đã nhận số tiền này và chia làm 3 sổ tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng gửi lại chính nhà băng này.

Bà Bình đã nhận số tiền này và chia làm 3 sổ tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng gửi lại chính nhà băng này. (đọc thêm)