Bà bán xôi dạo chết thương tâm dưới bánh xe tải

Ngã xuống đường sau va chạm với xe tải, cụ bà bán xôi dạo bị bánh xe cán qua người làm tử vong. (đọc thêm)