"Bà bà" Tinder từ bỏ ứng dụng hẹn hò đi tìm "chân ái"

Cụ bà 83 tuổi luôn tìm tình một đêm trong suốt 10 năm. (đọc thêm)