Audi E-Tron 2019 trong cách bài thử nghiệm an toàn cua IIHS

Audi E-Tron 2019 còn làm được hơn thế, khi trở thành sản phẩm đầu tiên nhận được danh hiệu an toàn cao nhất - Top Safety Pick+. (đọc thêm)