Áp giải Vũ nhôm đến phiên xử

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo Phan Văn Anh Vũ đến phiên xử (đọc thêm)