Anh Nguyễn Văn Khang (cháu ruột nạn nhân Nguyễn Văn Sinh ) khẳng định: "Ông Nguyễn Văn Sinh không phải là người cơ nhỡ, có biểu hiện bệnh lý như cơ quan chức năng nói.

Anh Nguyễn Văn Khang (cháu ruột nạn nhân Nguyễn Văn Sinh ) khẳng định: "Ông Nguyễn Văn Sinh không phải là người cơ nhỡ, có biểu hiện bệnh lý như cơ quan chức năng nói. (đọc thêm)