video cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Hoàng Thoại truyền thông điệp yêu thương tới học sinh Bạc Liêu

(Dân trí) - Ban chấp hành tỉnh Đoàn Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị để thực hiện công tác cán bộ nhiệm kỳ 2017 – 2022.