Anh Nguyễn Cảnh Toàn bức xúc trình bày sự việc.

Anh Nguyễn Cảnh Toàn bức xúc trình bày sự việc. (đọc thêm)