Angelina Jolie tố Brad Pitt không trợ cấp tài chính cho các con

Angelina Jolie đã đưa ra thông tin, Brad Pitt không chu cấp tài chính cho cô nuôi con trong thời gian hai người ly thân để chờ đợi hoàn tất thủ tục ly dị. (đọc thêm)