Angelina Jolie đưa các con đi thăm viện bảo tàng

Ngôi sao nổi tiếng đưa 6 đứa con đi thăm viện bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, ngày 30/1 vừa rồi. (đọc thêm)