Angelina Jolie đưa các con đi thăm bảo tàng

Angelina Jolie dẫn 6 đứa con đi thăm bảo tàng tại Pháp. Kể từ khi chia tay với Brad Pitt, Angelina Jolie luôn đưa các con đi theo mình trong các chuyến công tác. (đọc thêm)