Ấn tượng trang trại cà tím tự động hóa, tiết kiệm nước thu năng suất cao

Với hệ thống nhà kính hiện đại, các trang trại cà tím tại Hà Lan vừa tiết kiệm nhân công, nguồn nước, phân bón, vừa cho năng suất cao.
Mới nhất