Ẩn họa từ những tấm đan bê tông trên quốc lộ.

Trên quốc lộ 15A, ra đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Nghệ An.
Mới nhất